You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

18 Feb 2019 04:30:05 Z

16.02.2019 Tarihli, 30688 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile; münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna tebliğ hükümleri uygulanmayacak...

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yapılan düzenleme ile; Abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden kurulması halinde ispat yükümlülüğü ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulmasında yükümlülük hizmet sağlayıcıya ait olacak...

18 Feb 2019 04:30:05 Z

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Temyiz başlıklı 286. maddesi 2/d bendinin Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir...

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Mükellef ve Vergi Sorumlusu başlıklı I/C, İhracat İstisnası başlıklı II/A, Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı II/F, Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar başlıklı II/G, Oran başlıklı III/B ve İndirim başlıklı III/C bölümlerinde değişiklik yapılmış; Tebliğin İade Tutarının Hesabı ve İadeye Dayanak İşlem ve Belgeler başlklı IV/A bölümünün sonuna İade Talep Süresi ile ilgili bölüm eklenmiştir...

18 Feb 2019 04:30:05 Z

15.02.2019 Tarihli, 30687 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır...

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Bilindiği üzere cep telefonları 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alıyor ve mevcut durumda ÖTV oranı %25.

Meclise sunulan ve içinde kitap ve süreli yayınlara KDV istisnası getiren düzenlemenin de yer aldığı Kanun Teklifinde (13.02.2019 tarihinde Meclise sevk edilen torba yasa teklifi), cep telefonları için geçerli ÖTV oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak farklı dilimler uygulanması yönünde düzenleme yapılıyor. Bunun anlamı, telefonun fiyatına göre farklı ÖTV oranlarının uygulanması, telefonun fiyatı üst dilime girdikçe ÖTV oranının yükselmesi. Başka bir deyişle fiyata göre artan oranlı ÖTV sisteminin hayata geçirilmesi. (KAYNAK: https://vergiyedair.com - Dr. Ozan BİNGÖL)..

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklikle; 2019 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri hesaplamasında kullanılan uyarlama katsayısı %60 olarak belirlenmiştir...

18 Feb 2019 04:30:05 Z

14.02.2019 Tarihli, 30686 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Denizyolu Basitleştirme Uygulamasında Tekirdağ, Dilovası ve Gemlik Gümrük Müdürlüklerinde pilot uygulamanın başladığı hk...

18 Feb 2019 04:30:05 Z

13.02.2019 Tarihli, 30685 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Feb 2019 04:30:05 Z

12.02.2019 Tarihli, 30684 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Feb 2019 04:30:05 Z

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar..