You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

11 Nov 2019 13:48:58 Z

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir yetkilisine hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaport verilebilecek...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

11.11.2019 Tarihli, 30945 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

11 Nov 2019 13:48:58 Z

10.11.2019 Tarihli, 30944 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

11 Nov 2019 13:48:58 Z

Güney Kore menşeli DOTP ithalindeki dampingin 3812.20.90.00.00 GTİP altında Yalnız dioktil tereftalat içerenler olarak ithal edilerek etkisiz kılınmasına karşı dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

09.11.2019 Tarihli, 30943 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

11 Nov 2019 13:48:58 Z

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı eşya listesinin 2019 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveline göre güncellenmiş listesi..

11 Nov 2019 13:48:58 Z

Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvurularına ilişkin tüm bağlantı Gümürk Müdürlüklerinin yetkilendirildiği hk...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin usul ve esasları hk...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

Erbil Ticaret Ataşeliğinden iletilen bir yazıya atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Genel Müdürü tarafından yerli üretimin korunması amacıyla 01.09.2019 tarihinde getirilen domates ithalat yasağının 02.11.2019 tarihinde kaldırıldığı, karpuz, soğan, patates ve salatalık gibi ürünlerden alınan 350 Irak Dinarı tutarındaki mevsimsel ilave vergi uygulamasına da aynı tarihte son verildiği ifade edilmektedir...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin 2019/4 sayılı Genelgenin Hazineden Kullanım Hakkı Devri İlanına Çıkılacak Üstyapılar, Devir İlanı, Müracaatların Toplanması başlıklı 8 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP leri altında sınıflandırılan polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar) ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenleme ile Basınçlı kaplar ve Taşınabilir basınçlı ekipmanlar için sorumlu/koordinatör kurumlar ve çalışmalara katkıda bulunacak diğer kurumlar yeniden belirlenmiştir...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümüne eklenen paragrafla; Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulup tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit olarak taşınıp başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılmasıyla özel fatura onaylanmış sayılacak...

11 Nov 2019 13:48:58 Z

08.11.2019 Tarihli, 30942 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

11 Nov 2019 13:48:58 Z

4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinde, 07.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikleri, madde bazında aynı sayfada karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz...