You are here:   Mevzuat
Register   |  Login

Mevzuat

Minimize

18 Dec 2017 09:20:13 Z

18.12.2017 Tarihli, 30274 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

17.12.2017 Tarihli, 30273 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

9608.10 tarifesinde sınıflandırılan bilyalı kalemlerin ithalatı ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabidir...

18 Dec 2017 09:20:13 Z

16.12.2017 Tarihli, 30272 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin İşlemler Kılavuzu güncellendi.

Kaynak:http://risk.gtb.gov.tr..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) mesleğini düzenleyen 6 seri nolu Tebliğ'in bazı maddelerinin yürütmesini Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu durdurmuş bulunuyor. Buna göre; 2017/524 sayılı kararla; (KAYNAK: www.dunya.com)..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

15.12.2017 Tarihli, 30271 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

e-Fatura test planı güncellenmiştir.

e-Fatura Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır.

www.efatura.gov.tr..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

Karar eki tabloda yer alan fasıllar ve GTP li eşyanın karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir...

18 Dec 2017 09:20:13 Z

1803 gtip lu kakao hamuru, 1804 ggtip lu kakao yağı ve 1805 gtip lu kakao tozunun Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli olarak A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir...

18 Dec 2017 09:20:13 Z

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NE Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmiştir...

18 Dec 2017 09:20:13 Z

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

14.12.2017 Tarihli, 30270 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

18 Dec 2017 09:20:13 Z

01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları, KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri ile KTFMYEY kapsamında bazı belge onaylama ücretlerinin 2017 yılı yeniden değerleme oranında artışları hk...

18 Dec 2017 09:20:13 Z

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.01.2018 tarihine kadar, çalışanların meslek kodlarının girilmemesi veya yanlış girilmesi durumlarında cezai işlem uygulayacağını açıklamıştır. Bu tarihe kadar yapılacak bildirimler ve düzeltmeler ile ilgili herhangi bir cezai işlem yapılmayacak olup, talepler karşılanacaktır.

3331.01 Gümrük Müşaviri

3331.05 Gümrük Müşavir Yardımcısı

3331.06 Gümrük Stajyeri

3331.04 Gümrük İşletme Meslek Elemanı

Tüzel kişilik bünyesinde çalışan diğer personel kodları için

Kaynak: http://www.igmd.org.tr ..