You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

22 Sep 2018 22:55:05 Z

22.09.2018 Tarihli, 30543 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

22 Sep 2018 22:55:05 Z

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17.09.2018 tarihli yazıda; Rusya Federasyonu tarafından ithalatta bazı ürünlerde tanımlama (identifikasyon) zorunluluğu getirildiği bildirilerek, konu ile ilgili hükümet talimatnamesinin ekli gayri resmi çevirisi iletilmektedir...

22 Sep 2018 22:55:05 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

22 Sep 2018 22:55:05 Z

21.09.2018 Tarihli, 30542 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

22 Sep 2018 22:55:05 Z

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.09.2018 tarihli yazıda; tarım ürünleri ihracatı öngören dâhilde işleme izin belgelerinin (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esaslar, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlendiği hususu hatırlatılarak,

Bu kapsamda, söz konusu genelgede yapılan 06/09/2018 tarihli değişiklik ile, çeltik veya kargo pirinç ithalatı karşılığında parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'lerde önceden ihracat yapma şartı kaldırılmış olup, anılan DİİB'ler kapsamında eşdeğer eşya kullanılmaması ve ithal edilen ürünün ihraç edilecek mamül madde bünyesinde kullanılması şartının getirildiği bildirilmektedir.

Kaynak: http://www.iib.org.tr ..

22 Sep 2018 22:55:05 Z

MEDOS
17 Eylül 2018 tarihinden itibaren tüm gümrük idarelerinden yapılan ihracat işlemlerinde bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilecek, barkodsuz Belgelerin MEDOS’tan takibi mümkün bulunmadığından halihazırda firma/gümrük müşaviri stoklarında mevcut bulunan belgeler sadece manuel onaylanabilecek, ancak barkodlu satın alacağınız sözkonusu belgelerin bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) onaylanabileceği üyelerimize önemle duyurulur.

Kaynak: ito.org.tr..

22 Sep 2018 22:55:05 Z

72 inci ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzenıeleri, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle ek mali yükümlülük şeklinde geçici korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına ÖNERİDE bulunulmuştur...

22 Sep 2018 22:55:05 Z

20.09.2018 Tarihli, 30541 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

22 Sep 2018 22:55:05 Z

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur.

Kaynak: www.ticaret.gov.tr..

22 Sep 2018 22:55:05 Z

e-Fatura görüntülerinde kullanılan Gelir İdaresi Başkanlığı logosu Bakanlığımızın adının “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değişmesi nedeniyle Başkanlığımızca değiştirilmiştir. Bu nedenle UBL TR 1.2.1 Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak:efatura.gov.tr..

22 Sep 2018 22:55:05 Z

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 18/09/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları...

22 Sep 2018 22:55:05 Z

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır...

22 Sep 2018 22:55:05 Z

19.09.2018 Tarihli, 30540 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

22 Sep 2018 22:55:05 Z

Posta Eşyasının Konulduğu Genel Antrepo Sayılan Yerlerde PTT tarafından tutulan stok kayıtların yeterli oluduğu ayrıca stok defterine gerek olmadığı hk...

22 Sep 2018 22:55:05 Z

Bitki Sağlık Sertifikası ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenen eşyanın düzenleme tarihinden itibaren 14 gün içinde ülkemizden çıkış yapması gerektiği hk...