You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

17 Jan 2019 11:25:05 Z

2003/42 sayılı Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliğinde yer alan spor gıdalarının ürün özelliklerine ve etiket uyarılarına ekleme yapılmıştır...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Lisans ve Lisans Gerektiren Faaliyetler, Lisans başvurusu, Lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınması, Lisans bedelleri, Lisans tadili, Süre uzatımı, Lisansların sona ermesi ve iptali, LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri...)...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

17.01.2019 Tarihli, 30658 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

17 Jan 2019 11:25:05 Z

2002.90.11, 2002.90.31 ve 2002.90.91 gtipleri altında sınıflandırılan Bazı sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş domateslerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

0713, 1001, 1003, 1005 ve 1006 gtiplu hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

İthalat Rejimi Kararı II sayılı listede yer alan ve Karar eki tabloda gtipleri bildirilen tek kat pamuk ipliği, sentetik filament iplikleri (naylondan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler hariç), sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

16.01.2019 Tarihli, 30657 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

17 Jan 2019 11:25:05 Z

68 sayılı Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğde yer alan ...Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını... ibareleri ...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını... şeklinde değiştirilmiştir...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin Dayanak başlıklı 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmış; Yönetmelikte geçen ...Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını... ibareleri ...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını... şeklinde değiştirilmiştir...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddrlerinde değişiklik yapılmıştır...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

0703.10.19.00.11 gtip te yer alan kuru soğanın gümrük vergisi 28.02.2019 tarihine kadar sıfırlandı...

17 Jan 2019 11:25:05 Z

15.01.2019 Tarihli, 30656 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..