You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

15 Dec 2018 02:25:05 Z

Bulgaristan varışlı taşıtların TIR kuyruklarının önüne geçilmesi için Hamzabeyli gümrüğüne yönlendirilmesi hk...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

Bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numuneleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat izinleri ile ithalat iznine esas kontrolleri hakkında usul ve esaslar...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı DARA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

14.12.2018 Tarihli, 30625 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

15 Dec 2018 02:25:05 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12.12.2018 tarihli yazıda; Lübnan tarafından ülkemizden ithal edilen bisküvi, gofret ve türevleri ile temizlik malzemelerine yasak getirildiği, yasaklama kapsamındaki malların 5 ay süreyle bu yasaklamadan muaf tutulduğu ve söz konusu muafiyetin 1 Kasım 2018 tarihinde sona erdiği belirtilmektedir.

Bu defa, bahse konu muafiyetin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldığı hususu ifade edilmektedir.

Kaynak: www.iib.org.tr..

15 Dec 2018 02:25:05 Z

01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) kapsamında bazı belge onaylama ücretlerinin 2018 yılı yeniden değerleme oranında artışları hk...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti, İdare tarafından yetkilendirilmiş tartı aleti operatörleri tarafından yapılmakta olup, 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren DBA yetki belgesi sahibi olmayan firmalar tarafından tartılan konteynerlerin gemilere yüklenmesine izin verilmemektedir. Söz konusu konteynerlerin bu kapsamda yetkilendirilmiş kıyı tesisince veya tartı operatörü veya yükleten tarafından tartımı yapılarak gemiye yüklenebilmektedir.... (KAYNAK: http://www.tmkt.gov.tr/)..

15 Dec 2018 02:25:05 Z

Gümrük Kontrolü altında işleme rejiminin kullanımı esnasında mükerrer KDV ödenmemesi için Bilge sisteminde GUMKONTM muafiyet kodunun girilmesi ve bu kodun sadece 4091 ve 4291 rejim kodlu beyannamelerde kullanılması hk...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

13.12.2018 Tarihli, 30624 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

15 Dec 2018 02:25:05 Z

2019 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlenmesi hk...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmaya zorunlu olduğu hk...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

18/12/2018 tarihi itibariyla; ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristana açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmaları hk...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)’de tanımlanan mahal ısıtıcılar ve kombine ısıtıcılar Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik kapsamına alınmış; Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu ve Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerine dair uygunluğunun değerlendirilip belgelendirilmesi ile ilgili 8 inci maddesi ve Yönetmelik içinde geçen Bakanlık isimleri değiştirilmiştir...

15 Dec 2018 02:25:05 Z

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 1/1/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira) olarak belirlenmiştir...