You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

26 Mar 2019 11:41:44 Z

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (25 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında yapılacak ithalat başvurularının denetim esasları hk...

26 Mar 2019 11:41:44 Z

26.03.2019 Tarihli, 30726 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

26 Mar 2019 11:41:44 Z

25.03.2019 Tarihli, 30725 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

24.03.2019 Tarihli, 30724 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

TS 1035 (Aralık 2017) Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı standardın revizyonunun uygulamaya konulması hk...

26 Mar 2019 11:41:44 Z

TS 1143 (Ocak 2018) İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları standardının revizyonunun uygulamaya konulması hk...

26 Mar 2019 11:41:44 Z

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-16) bölümüne Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna; (II/E) bölümüne 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna bölümü, (II/B-13.) bölümüne Yenilenebilir ve Diğer Enerji ibaresi, (I/B-11.2.) bölümüne Kur Farkı ibaresi, (V) nolu bölüme Gerçek Usulde Vergilendirme eklendi; (II/E-7.) İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri bölümünde değişiklik yapıldı. ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

23.03.2019 Tarihli, 30723 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan, 19.03.2019 tarihli yazıda özetle;

2018/12 sayılı P-KKK Kararı’nın 12.04.2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Karar’ın halen yürürlükte olması nedeniyle, 01.01.2019 ve sonrasında gerçekleştirilecek ihracatlar için destek müracaatlarının değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen işlenmiş tarım ürünleri ihracatları için, 2018/12 sayılı Karar kapsamında yapılacak ihracat iadesi başvurularının belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. (Karar’ ın detaylarına ve başvuruda talep edilen belgelere aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.)

Bununla birlikte;
1-) Başvuru süresi daha önce olduğu gibi, fiili ihracat tarihi itibarıyla 1 (Bir) yıldır.
2-) Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 3 ve 9’uncu sıra numaralarında bulunan 0409. GTP’li bal ve 1601.00.99; 1602.31.32. GTİP’li kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin 1 Ocak 2019 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek ihracatına ilişkin sağlanacak ihracat iadesi yardımları ödemeleri yapılamamakta olup, bu tarihten sonra (bu tarih dahil) yapılacak mezkur ürünlerin ihracatına ilişkin hak ediş düzenlenmeyecektir.

Kaynak: www.akib.org.tr ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Rusya Federasyonu'na (RF) ihracatta, Rusya gümrüklerine beyan edilen faturalarda yer alan ihracat bedeli bilgilerine itibar edilmediği, referans fiyat adı verilen uygulama çerçevesinde her sevkiyat için RF Gümrük İdaresi tarafından belirlenen kıymet üzerinden gümrük vergisi tahsil edildiği ve bu durumun ihraç ürünlerimizin Rusya pazarındaki rekabet gücünü azalttığına dair şikâyetler alındığı belirtilmektedir.

Rusya makamları ile yapılacak görüşmelerde gündeme getirmek üzere, gümrüklerde ihraç ürünlerinin faturada beyan edilen gerçek değerinin üzerinde bir meblağ ile gümrük vergisi tahakkuk ettirildiğine ilişkin bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğu ve söz konusu belgeler elde edilmeden Rus makamları nezdinde konunun gündeme getirilmesine devam etmenin fayda sağlamayacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen Rusya makamları nezdinde yapılacak görüşmelerde yararlanılmak üzere üyelerimizin konu hakkındaki bilgi ve belgelerinin en geç 22 Mart 2019 Cuma günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Kaynak: www.iib.org.tr ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; 16 Ağustos 2018 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından;
-Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun gözden geçirilmesi sürecinin başlatıldığı,
-Gözden geçirme sürecinin 4 Mart 2019 tarihinde tamamlandığı ve kişi başı milli gelir, yoksulluk oranı, ihracatındaki sektör ve pazar çeşitliliği gibi hususların Türkiye'nin ekonomik gelişiminin kanıtları olduğuna atıfla ülkemizin program dışı bırakılacağının açıklandığı,
-ABD mevzuatı (Trade Act) uyarınca ihracatçılarımızın açıklamadan itibaren en az 60 gün boyunca (3 Mayıs 2019 tarihine kadar) GTS'den yararlanmaya devam edebileceği bildirilmektedir.
Ülkemizin GTS programından çıkarılması neticesinde ihracatçılarımızın tabi olacakları gümrük vergilerini gösterir 2019 yılı ABD tarife cetvelinin ("General” adlı sütun) EK 1'de, ABD'nin GTS kapsamında ülkemizden ithal ettiği ürünler listesinin (https://dataweb.usitc.gov/ adresinden temin edilen) EK 2'de ve TİM Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi görüşünün EK 3'te iletildiği bildirilmektedir.
Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen ülkemizin GTS programından çıkarılmasıyla birlikte programdan yararlanan ihracatçılarımızın ABD pazarında önümüzdeki döneme dair ihracat projeksiyonları hakkında değerlendirmelerinin 22 Mart 2019 Cuma günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK-1: ABD 2019 Tarife Cetveli (3889 sayfa)
EK-2: ABD'nin GTS Kapsamında Türkiye'den İthal Ettiği Ürünler (20 sayfa)
EK-3: TİM Genelleştirilmiş Tarife Sistemi Görüşü (4 sayfa)
K-4: Form (1 sayfa)

Kaynak: www.iib.org.tr ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın I sayılı listesinin 9 uncu maddesinin sonuna yapılan ekleme ile; ikinci el otomobil ticaretindeki KD) uyuşmazlığı sorununun çözümüne ilişkin, ikinci el otomobil alınırken ödenen KDV oranı satılırken de geçerli olacak şekilde düzenleme yapıldı...

26 Mar 2019 11:41:44 Z

22.03.2019 Tarihli, 30722 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

26 Mar 2019 11:41:44 Z

üreticisi tarafından doğrudan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen alkollü içkilerin ÖTV istisnası kapsamında olması sebebiyle bu ürünler üzerine bandrol uygulanmaması, ancak, doğrudan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmeksizin bu alanlarda satılmak üzere aracılara teslim edilen alkollü içkilere ise bandrol uygulanması gerekmektedir...