You are here:   Mevzuat
  |  Login

Mevzuat

Minimize

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, fiyatı hızla yükselen soğan ve patateste ithalata izin vereceklerini açıkladı.

Kaynak: www.dunya.com..

22 Jun 2018 02:35:05 Z

ABD, 23 Mart'tan bu yana ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Türkiye, ilgili düzenlemeden muaf tutulmayı istemiş ancak bu istek kabul görmemişti.

Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı almıştı.

İlgili kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. (KAYNAK:www.dunya.com)..

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

22 Jun 2018 02:35:05 Z

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gtip larında yer alan duvar kağıtları ve duvar kaplamalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir...

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Tayvan, Tayland ve Vietnam menşeli/çıkışlı 5402.46 gtip u altında tasnif edilen poliesterlerden kısmen çekimli ipliklerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur...

22 Jun 2018 02:35:05 Z

21.06.2018 Tarihli, 30455 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz...

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Bilindiği gibi, 2014/4 sayılı "Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanlığınca destek kapsamına alınan fuarlara katılan Türkiye'de yerleşik şirketlerin yer kirası ve stand masrafları 30.000TL'ye kadar %50 oranında karşılanmaktadır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, söz konusu fuarlara katılan Türkiye'de yerleşik şirketlerin destekten yararlanabilmelerini teminen:

· Fuar organizatörlerince katılım fiyatının TL olarak belirlenmesi

· Stand masrafları ile ilgili fiyatların TL olarak belirlenmesi

· Faturalandırmanın TL olarak yapılması

· Tahsilat işleminin de TL olarak gerçekleştirilmesi gerektiği.

ve söz konusu işlemlerin kısmen veya tamamen döviz ile gerçekleştirilmesi durumunda, yabancı para esas alınarak yapılan sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin destek hesaplamasına dahil edilmeyeceği talimatlandırılır.

Önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek yurtiçi fuarlara ilişkin destek başvuruları bu talimat çerçevesinde değerlendirmeye alınacağından, başvurularınızın değerlendirmeye alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için yukarıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Kaynak: http://www.iib.org.tr ..

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; 10/06/2018 talihinde, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'nin resmi internet sayfasında yayımlanan bir duyuruda ( http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=8332 ), Irak Sanayi ve Maden Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda ve 2010/11 sayılı Irak Ürünlerinin Korunması Kanunu çerçevesinde Irak Bakanlar Kurulu tarafından aşağıda belirtilen kararların alındığı ifade edilmektedir:

- Irak'a ithal edilecek 62031900 HS kodu altında yer alan "erkek takım elbisesi" ürününden %20 ilave gümrük vergisi alınacaktır (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran %15'tir.).

- Irak'a ithal edilecek 34022022 ve 34022010 HS kodu altında yer alan "çamaşır suyu", "leke çıkarıcı" ve "jel bulaşık deterjanı" ürünlerinden %30 ilave gümrük vergisi alınacaktır. (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran %10'dur.)

Kaynak: http://www.egebirlik.org.tr ..

22 Jun 2018 02:35:05 Z

20.06.2018 Tarihli, 30454 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. ..

22 Jun 2018 02:35:05 Z

2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında yapılan kullanılmış eşya ithalatında, eşyanın aynı zamanda 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alması halinde, TAREKS referans numarasının beyanı hk...

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve ize edilmesi ile ilgili olarak EUR.1 dolaşım belgesi ve EUR.MED dolaşım belgesi için ilk pilot uygulama yerleri ve tarihleri...

22 Jun 2018 02:35:05 Z

1 ve 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan 2018/2 sayılı Genelgenin 10.11 Aksam/Parça ve Üretim Girdisi Denetimleri" maddesi ile 2018/1 sayılı Genelgenin 10.11 Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler" maddesi değiştirilmiştir...

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Mısır menşeli/çıkışlı 9609.10 G.T.P. de tanımlı kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir...

22 Jun 2018 02:35:05 Z

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.80.00.00.11 gtip lu Yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılan ateşleyicilerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır...